Irfanview

Beeldbewerkingsprogramma, klein maar zeer efficient. Download ook de plugins (formats) en eventueel een taalmodule.
Click http://www.irfanview.com/ link to open resource.