Cursus voor de leerlingen die het keuzevak O3 volgen in de bovenbouw