Onze gezondheid wordt voor een groot deel bepaald door ons eigen gedrag.

Bepaald gedrag kan de gezondheid van onszelf en van die van anderen schaden.
Ander gedrag kan de gezondheid van ons zelf en van die van anderen juist bevorderen.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
Gelukkig kunnen wij als mensen ons eigen gedrag wel bewust beïnvloeden.