In deze cursus komt het onderwerp VOEDING en VERTERING aan bod.