Hier vindt u een poll waarin u wordt verzocht uw voorkeur voor de meivakantie 2014 te geven.
Volgend jaar is de grote vakantie één week korter. Dit wordt gecompenseerd met 5 vrij te besteden dagen. Een aantal van deze 5 dagen moet worden ingezet om (nu nog reguliere vrije dagen) een 'verplichte' vrije dagen te compenseren. Er blijven nog wel enkele dagen over, deze kunnen 'naar keuze' worden ingezet.
Deze keuzes worden u voorgelegd.