Hier kunnen alle docenten die mee doen aan de pilot in de 3e klassen hun projectplannen en hun activerende werkvormen inleveren en eigen en andermans werk inzien.