In deze cursus staat alle informatie die je nodig hebt om het profielwerkstuk voor wiskunde te kunnen maken. Eisen, inlevermomenten, beoordeling en mogelijke onderwerpen worden gegeven en voorbeelden van eerdere profielwerkstukken zijn waar mogelijk te uploaden.