Hier staan de cursussen uit 11/12 (V4) en 12/13 (V5). Je kunt ze weer bekijken (nog even niet, alle klassen moeten er weer in).


Deze lessenserie gaan over de evolutie. Dit onderwerp wordt door jullie samen uitgewerkt. Alle deelonderwerpen worden op enig moment in één week aan elkaar gepresenteerd.

De docent geeft alleen verdiepende informatie.

Deze serie gaat over het vastleggen en vrijmaken van energie. Immers voor alle levensprocessen is ENERGIE nodig!
Deze lessenserie gaat over de bouw van planten. Je leert over de verschillende onderdelen en hun taken. En als laatste leer je wat algemene planten uit Nederland.

Dit onderdeel gaat over het thema ECOLOGIE en MENS en MILIEU. Het hoofdstuk ecologie wordt samen met Malmberg gedaan omdat we samen het hoofdstuk testen voor het nieuwe biologie programma.

Deze ruimte zal tot aan het einde van het schooljaar de plek zijn waar je alles vindt over de practicumopdracht ECOLOGIE en waar je je materiaal kunt opsturen.
De ruimte is nog in ontwikkeling en zal steeds rijker worden aan informatie en opdrachten.
Deze serie lessen zullen ondersteuning bieden bij de hoofdstukken 3 t/5.
We behandelen de bouw van de chromosomen en de manier waarop alle erfelijke informatie ligt opgeslagen, hoe alle info vanaf het moment dat je gemaakt bent nog steeds onveranderd in al je celkernen zit en hoe jouw eigenschappen worden doorgegeven aan jouw nageslacht.
In dit thema wordt ons gedrag nader bekeken. Je leert wat gedrag is, waardoor het ontstaat en dat het bij alle dieren zichtbaar is.
In deze module wordt het zenuwstel, hormoonstelsel en afweer behandeld.
Deze module is voor leerlingen die het deelvak biologie met de modules zenuwstelsel, hormoonstelsel, afweer en bescherming kunnen afronden.

Je hebt biologie gekozen als vak binnen het profiel NT&G. De eerste periode starten we met de basis waarom biologie?
Aan de basis van elke levensvorm staat de cel. Hoe werkt deze, hoe ziet hij eruit? Ook dat staat centraal.