In deze groep staan de studiewijzers en pta's van alle vakken. Wil je de studiewijzer van natuurkunde uit klas 4 bekijken en wil je ook nog het pta van die klas hebben, dan ga naar het vak en zoek je je leerjaar op. Daarin kun je alles vinden. Je hebt voor deze groep geen wachtwoord nodig (voor alle andere lessen wel)!