Vak dat alleen op het VWO in klas 5 wordt gegeven.

Beschrijf hier kort waarover de lessenserie gaat.