In deze groep vind je vakken als muziek, tekenen, beeldende vorming en ckv.